ID PWD
게이머가 말한다/신문고
자유게시판
LOL 전용게시판
겜툰 출석체크
겜툰 GC경매
게임VS게임
최고&최악의 게임
찰칵! 이거거든!~
겜툰30문30답
게임스크린샷
겜툰 이벤트! 안내
 
겜툰 포인트경매 HOME > 겜툰 포인트경매
 
11~12월경매.3 프라모델 K1A1 탱크
상         품 : 11~12월경매.3 프라모델 K1A1 탱크
이벤트기간 : 2012-11-16 ~ 2012-12-31
소모포인트 : 1
참   여   수 : 382
당   첨   자 : KKami
당첨자
응모번호 닉네임
33  KKami
응모현황
응모번호 닉네임
1  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami, 레고대가리
2  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami, 레고대가리
3  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami, 레고대가리
4  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
5  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
6  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
7  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
8  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
9  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
10  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
11  살구살구, 혈무, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami, 레고대가리
12  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
13  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
14  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
15  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
16  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
17  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
18  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
19  살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
20  메카자와, 살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
21  메카자와, 살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
22  메카자와, 살구살구, Anti히로, 무적탱크, 화형조, KKami
23  메카자와, 나는160, Anti히로, KKami
24  메카자와, 나는160, Anti히로, KKami, 레고대가리
25  메카자와, 나는160, Anti히로, KKami
26  메카자와, 나는160, Anti히로, KKami
27  메카자와, 나는160, Anti히로, KKami
28  나는160, Anti히로, KKami
29  나는160, Anti히로, KKami
30  혈무, Anti히로, KKami
31  나는160, KKami
32  나는160, KKami
33  KKami
34  KKami
35  KKami
36  KKami
37  KKami
38  KKami
39  KKami
40  나는160, KKami
41  KKami
42  혈무, KKami
43  KKami
44  KKami
45  KKami
46  KKami
47  KKami
48  KKami
49  KKami
50  KKami
51  KKami
52  KKami
53  KKami
54  KKami
55  KKami
56  KKami
57  KKami
58  KKami
59  KKami
60  혈무, KKami
61  KKami
62  KKami
63  KKami
64  KKami
65  KKami
66  KKami
67  KKami
68  KKami
69  KKami
70  KKami
71  혈무, KKami
72  KKami
73  KKami
74  KKami
75  KKami
76  KKami
77  KKami
78  KKami
79  KKami
80  KKami
81  KKami
82  혈무, KKami
83  KKami
84  KKami
85  KKami
86  KKami
87  KKami
88  KKami
89  KKami
90  KKami
91  KKami
92  KKami
93  KKami
94  KKami
95  KKami
96  KKami
97  KKami
98  KKami
99  KKami
100  KKami
101  KKami
102  KKami
103  KKami
104  KKami
105  KKami
106  KKami
107  KKami
108  KKami
109  KKami
110  KKami
111  혈무, KKami
112  KKami
113  혈무, KKami
114  KKami
115  KKami
116  KKami
117  KKami
118  KKami
119  KKami
120  KKami
121  KKami
122  KKami
123  KKami
124  KKami
125  KKami
126  KKami
127  혈무, KKami
128  KKami
129  파묠, KKami
130  KKami
131  KKami
132  KKami
133  KKami
134  KKami
135  KKami
136  KKami
137  KKami
138  KKami
139  KKami
140  KKami
141  KKami
142  KKami
143  KKami
144  KKami
145  KKami
146  KKami
147  KKami
148  KKami
170  BlueLine
171  BlueLine
172  BlueLine
173  BlueLine
174  BlueLine
188  파묠
268  wolf
311  절대사람
312  절대사람
324  절대사람
361  절대사람
373  절대사람
374  절대사람
375  절대사람
376  절대사람
377  절대사람
378  절대사람
379  절대사람
381  절대사람
600  키리년
601  키리년
602  키리년
603  키리년
604  키리년
605  키리년
606  키리년
607  키리년
608  키리년
609  키리년
610  키리년
611  키리년
612  키리년
613  키리년
614  키리년
615  키리년
616  키리년
617  키리년
618  키리년
619  키리년
620  키리년
621  키리년
622  키리년
623  키리년
624  키리년
625  키리년
626  키리년
627  키리년
628  키리년
629  키리년
630  키리년
※ 주의사항
1. 당첨자들은 news@gamtoon.com 으로 당첨자 겜툰ID, 겜툰가입 이메일주소, 선물받으실 주소 연락처

이름을 당첨자 발표후 2주안에 보내주시기 바랍니다.
2. 보내주신 개인정보는 선물발송후 삭제됩니다.
3. 2주안에 당첨자 정보를 보내지 않을경우 당첨이 취소되고 다음경매에 사용됩니다.


ps. 선물은 정보체크후 2주안에 발송됩니다.

 
덧글쓰기
 
무적탱크      [12-11-16]
경쟁률좀보소낮아보이네이거해야짐~
키리년      [12-11-18]
갖고 싶다
customer      [12-11-29]
어머 이미 usb와 디아블로에 다썻는데
진빡      [12-12-11]
ㄴ 중복참여시 당첨취소됩니당.
진빡      [12-12-11]
ㄴ 그리고 -10000 감소라는데요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
레고대가리      [12-12-14]
ㄴ그건 계정 여러개 만들어서 하는거 아닌가요?
 
 
     
개인정보취급방침 | 약관안내 | 겜툰소개 | 사업제휴 | 카툰제작 문의 | 저작권법 안내 | 저작권 침해사례 [신고/문의]
인천 사무실: 인천시 부평구 굴포로 158 502동 1802호 / TEL: 032-328-7660 / FAX: 032-328-7637
서울 사무실: 서울시 구로구 디지털로33길 48, 1104호(구로동,대륭포스트타워7차) / TEL: 02-6964-7660 / FAX: 0505-328-7637
제호: 겜툰   등록번호 : 인천광역시 아01025   등록일자 : 2009년 9월15일    발행인·편집인 : 송경민    청소년보호책임자 : 장요원
CopyrightⓒGAMTOON. All Rights Reserved.
d